Rubrika: Všechna videa

Školy, tábory, Ubytování, rekreace, Všechna videa

Opuštěný dětský tábor

Areál opuštěného dětského tábora vznikl v roce 1963 na místě původního mlýna s pilou. Vlastníkem byl nejmenovaný národní podnik, který zde pořádal rekreace ROH (běžně se hovoří ve spojitosti s areálem o pionýrských táborech, ačkoliv nešlo přímo o pionýr). Dle většiny webů byl areál v činnosti do roku 1998, informace, které se mi podařilo s pílí dohledat, však hovoří jinak – ještě minimálně v letech 2004 a 2005 zde proběhl dětský tábor organizace SPMP Brno, dle níž mělo být na táboře roku 2004 110 účastníků.