Průzkum ve tmě – kukuřičná továrna

Tento objekt je poněkud neznámý a proto o něm nelze dohledat téměř žádné informace. Používán byl zřejmě ještě v prvním desetiletí po roce 2000, ne však k původnímu účelu zpracovatelství zemědělských surovin, ale jako sklad okolních firem. K tomuto účelu je dodnes malá část objektu zřejmě zřídka využívána.

Pro budovu jsou charakteristické barely s chemikáliemi označenými štítkem ,,nebezpečná látka pro životní prostředí“ a modrými vozíky, pro jejichž provoz je každé patro uzpůsobeno. Dobu, po kterou stavba neslouží svému původnímu účelu, odhaduji na přibližně 20 let, ale za znalce se opravdu nepovažuji. Žádné dokumenty, ze kterých by se dalo přesněji dedukovat, nejsou k nalezení…

Celý průzkum měl zvláštní atmosféru, protože nejsem ranní ptáče a na průzkumy zásadně jezdím odpoledne. V lednu to bohužel znamená u delších výprav konec za tmy. 🙂

Napsat komentář