Co je to URBEX?

Urbex je zkratka anglického výrazu „urban exploration“, která se dá překládat jako městský průzkum. Jelikož ale není k překladu vytvořena, bude lepší si definovat vlastní význam, který činnost urbexerů definuje lépe. Může jím být třeba pojem, který se také dobře uchytil, totiž „průzkum moderních ruin“. Z tohoto spojení je totiž už více zřejmé, že ne vše, co je opuštěné, lze označit jako urbex. Urbexem jsou označeny zpravidla budovy nebo účelové areály opuštěné za socialismu a později. Zároveň urbexem nejsou budovy veřejně přístupné nebo s organizovaným vstupem. Například hrad je typickou ukázkou objektu, který je s urbexem obvykle spojován mylně. Za prvé je opuštěn mnohem dříve, než na jakou dobu se orientuje průzkum moderních ruin, za druhé je obvykle buď s volným vstupem, který je výslovně povolen, nebo je vstup organizovaný za poplatek. Naopak zámek je urbexem už poměrně častěji. Například zámek, který byl za socialismu používán pro ubytování úředníků, jako sídlo institucí, či jako zemědělský areál, po restitucích třeba zrekonstruován k bydlení a následně prodán a opuštěn, je typickým urbexem.

Charakterizovali jsme si cíl průzkumu, to však není vše, co stačí splnit, abyste o sobě mohli prohlásit, že se věnujete urbexu. Poctivý urbex totiž musí splňovat ještě další dvě zásady. Za prvé musí utajovat své objevy, respektive jejich lokace, před nechtěnými návštěvníky. Místa se tedy neprozrazují a drží se pouze v komunitě urbexerů, které osobně znáte a víte, že jim lze důvěřovat. Druhou zásadu urbexerů hezky shrnuje věta ,,Odnes pouze fotky, zanech pouze stopy.“ Její správný výklad spočívá v tom, že na urbex průzkumu se nemanipuluje s věcmi, nepřináší se ani neodnáší žádné předměty, interiér budovy se ani za cílem focení nijak neupravuje a po odchodu urbexera zůstává budova v naprosto stejném stavu. I z toho důvodu se při urbexu do objektů nevloupáváme, naopak pokud je do nich vstup již vytvořen, nezabezpečujeme ho.

Závěrem je třeba říci, že samotná zkratka urbex původně označovala tuto zálibu jako celek, jako činnost. Až později se význam přenesl pro označení konkrétních budov jakožto cílů průzkumu. V samotných počátcích jste tedy nemohli slyšet větu jako: ,,Až tuhle fabriku opustěj, bude to dobrej urbex!“

Nebuďte blbí, neničte opuštěná místa, vychutnávejte jejich atmosféru…

URBEXU ZDAR!

Napsat komentář