Základní škola a čajový dýchánek

Z této základní školy vznikla také dvě videa, narozdíl od jiných objektů ale ze stejné jediné výpravy. Vrátit bych se sem určitě někdy chtěl a snad se to i podaří.

Jak se vůbec mohlo stát, že jedna obec má dvě základní školy takové velikosti? Ve městě byla svého času německy mluvící většina, která postupně přirozeně obsadila původní horní školu. Česká menšina na tom ale rozhodně netratila, naopak, byla jí vystavěna tato, úplně nová, základní škola. Jednalo se o plnohodnotnou devítiletku stejně jako tomu bylo na horní škole.

Po vystěhování německého obyvatelstva se obě školy – horní i dolní – staly českými a protože za minulého režimu se plány plnily na 120%, nepřicházelo v úvahu, aby taková velká a nová škola byla zrušena. Navíc byla obec velmi silně průmyslová a tak se stala spádovým nejen pro dělníky, ale i pro jejich děti – žáky.

S dotazem, jestli chodíte na horní nebo dolní jste se mohli setkat až do ne zas tak dávného roku 2004. V tomto roce byla z finančních důvodů škola sloučena s horní, která byla rozšířena a zmodernizována. To bylo celkem očekávatelné, co už je však více zvláštní je, že krátce před uzavřením byla dolní škola rekonstruována také a proto se příliš neliší vzhledem od některých zastaralých škol, jako byl třeba můj gympl. Místní i každý, kdo o této budově něco ví, kritizují, že byla budova ponechána bez využití, měla totiž obrovskou kapacitu a byla ve skvělém stavu. I dnešní stav by rekonstrukci umožňoval.

Nu a jak se přihodilo čajovati v opuštěné ZŠ? Na delší výpravy si vozím s sebou čaje rozličné, horkou vodu a nějaké to nádobí. A v tomto zákoutí ČR mi jel autobus nazpět ještě déle než za hodinu poté, co jsem měl hotovou prohlídku. Tak proč nespojit posezení u čaje s urbexem a duchem nostalgie?

Napsat komentář